Olejoodporne

Olejoodporna mieszanka gumowa stosowana jest najczęściej w hydraulice siłowej, magazynach paliw i olejów oraz w motoryzacji. Przybliżona charakterystyka mieszanki:

Badana własność Jednostka miary Wynik badania
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu MPa 13,6
Wytrzymałość na rozdzieranie N/mm 45
Twardość wg Shore'a °Sh A 60-80
Temperatura kruchości °C < -20

Odkształcenie trwałe po ściskaniu w powietrzu, 125°C x 70 h

%

< 50


Nasze wyroby mogą być produkowane z każdego rodzaju mieszanki, ujętych w naszej ofercie, na warunkach indywidualnych uzgodnień.