Membrany

kształt
Membrana jest sprężystą przegrodą poruszaną za pomocą dźwigni, cyklicznie wtłaczanego sprężonego powietrza lub cieczy.
Produkowane przez nas membrany charakteryzują się:

a) dużą odpornością na środowiska agresywne (oleje, smary),
b) dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy specjalistycznego płótna wytrzymują wielokrotne przegięcia,
c) długą żywotnością,
d) wyjątkową wytrzymałością.