Hydrocyklony

kształt
Hydrocyklony przeznaczone są do oczyszczania i zagęszczania osadów w zakładach wzbogacania surowców mineralnych oraz w układach mielenia, których przeznaczeniem jest odpowiednie uziarnienie materiału do dalszego procesu.

Rodzaje hydrocyklonów przez nas produkowanych:

a) dysza wylewowa,
b) dysza wlotowa,
c) dysza przelewowa .