Fartuch przeciwpyłowy

kształt
Fartuchy przeciwpyłowe mocowane są do taśmociągów i ograniczają pylenie urobku do atmosfery.