Trudnopalne

Mieszanka trudnopalna stosowana jest m.in  w podziemnych wyrobiskach górniczych. Dodatkowo produkty trudnopalne wytwarzane przez POL-GUM posiadają Certyfikat Głównego Instytutu Górniczego nr B/1625/II/2009. Przybliżone parametry mieszanki trudnopalnej przedstawiają się następująco:

Rodzaj badania Metodyka Wymagania Wynik badania
Wytrzymałość na zerwanie [MPa] PN-ISO 37:2007 ≥15,0 16,1
Wydłużenie przy zerwaniu [%] PN-ISO 37:2007 ≥350 355
Twardość [°ShA] PN-EN-ISO-868 70±5 50-80
Odporność na ścieranie [cm³] PN-ISO 4649:2007 ±0,200 0,172

 

Nasze wyroby mogą być produkowane z każdego rodzaju mieszanki, ujętych w naszej ofercie, na warunkach indywidualnych uzgodnień.