Hydrocyklony

Hydrocyklony przeznaczone są do oczyszczania i zagęszczania osadów w zakładach wzbogacania surowców mineralnych oraz w układach mielenia, których przeznaczeniem jest odpowiednie uziarnienie materiału do dalszego procesu. Rodzaje hydrocyklonów przez nas produkowanych: 

 

a) dysza wylewowa

  • foto 01


b) dysza wlotowa

  • foto 2

 

c) dysza przelewowa

  • foto 03